fbpx

Baanbrekende test om corona te voorkomen

ECCA valideerde baanbrekende tests om covid te detecteren

Wat als … je corona kon voorkomen op de werkvloer, door het virus op te sporen nog voor het zich kan verspreiden?  Het is een vraag waar menig bedrijfsleider zich het hoofd over breekt. Wel, voortaan kan je het coronavirus vroegtijdig traceren binnen jouw bedrijf. Tijdens de corona-pandemie organiseerde ECCA een testmethode om werkplekken te controleren. Met die test kan je het virus opsporen in afvalwater, in voedsel en op werkoppervlakken. Zo ben je in staat om met de juiste maatregelen een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.    

 

Italië en Spanje werden al heel vroeg en heel hard getroffen door de coronacrisis. Geen wonder dat er in deze Zuid-Europese landen extra aandacht ging naar wetenschappelijk covid-onderzoek. En wat bleek? De analyse van afvalwaterstalen bevestigde de aanwezigheid van het coronavirus al weken voor de eerste coronapatiënt gemeld werd. Op basis van die informatie kunnen eventuele nieuwe uitbraken opgespoord worden. Zo kunnen de bevoegde instanties tijdig (voorzorgs)maatregelen nemen en een ontsporing van corona voorkomen.

 

Voor alle bedrijfsleiders die corona willen voorkomen

Al van bij het begin van de coronacrisis draagt Laboratorium ECCA haar steentje bij aan de bestrijding van het virus. Remember onze CMDR-containers, waarmee je op grote schaal FFP2- en FFP3-mondmaskers kan ontsmetten (en hergebruiken). Daarom stortte het ECCA-team zich de jongste weken op de validering van een resem nieuwe tests, vertelt Eva Benijts (zaakvoerder Laboratorium ECCA): “Het virus verspreidt zich uiteraard het snelst door direct contact met een besmette persoon. Maar ook … via indirect contact. Als bedrijf ben je begaan met de gezondheid van je medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers.”

Daarom is de nieuwe test relevant voor de meeste ondernemers: de periodieke analyse van producten, werkoppervlakten of afvalwater meldt namelijk meteen de eventuele aanwezigheid van SARS-CoV-2. “Eens gedetecteerd kan je maatregelen treffen en aandachtig anticiperen op symptomen bij werknemers. Tegelijk voorkom je eventuele contaminatie van eindproducten via geïnfecteerde werkplekken. Dankzij onze betrouwbare en snelle analyses kunnen bedrijven corona voorkomen en indijken.”

Corona voorkomen, part one: afvalwater analyseren

Hoe verlopen deze testen in de praktijk? Het afvalwater – ten eerste – gaat door een filter waaruit we de eventueel aanwezige virussen extraheren. Na het isoleren van het RNA uit de viruspartikels wordt een RT-PCR uitgevoerd, waarbij SARS-CoV-2 nucleocapside (N-) genen geamplificeerd en gedetecteerd worden indien aanwezig. De technische doorlooptijd van dit procédé beslaat 8 tot 10 uur.

Corona voorkomen, part two: voeding testen

Bij voeding maken we een onderscheid:

  • Voor ‘zachte’ (aardbeien, frambozen …) of bewerkte (versneden, gemalen …) voeding brengen we 25g van het staal in een buffer om het virus van het voedsel te halen.

  • Als we alleen de verpakking of de buitenkant van specifieke voedingsmiddelen (paprika, komkommer …) analyseren, nemen we een staal aan de hand van een zogenaamde swab. 

Ook hier geeft een RT-PCR van het geïsoleerde RNA uitsluitsel over de aanwezigheid van SARS-CoV-2. Na 8 tot 10 uur voor zacht of bewerkt voedsel, na ongeveer 4 uur bij swabs.

Een succesvolle swab in vijf stappen

Om de aanwezigheid van SARS-CoV-2 te analyseren, heb je in bepaalde gevallen een swab nodig. Zo neem je een swab volgens de regels van de kunst:

Stap 1:
Bevochtig de steriele swab in een steriele PBS buffer (pH 7,3)

Stap 2:
Wrijf de swab intensief, met lichte druk en al draaiend tegen het gewenste oppervlakte van maximum 100 cm2. Beweeg de swab in minimum twee verschillende richtingen en voorkom dat hij volledig uitdroogt.

Stap 3:
Noteer de datum, het uur en de geteste oppervlakte (in cm2) van je monstername

Stap 4:
Breng de swab terug in de tube en bewaar hem maximum 72 uur bij 5°C of bij -20°C,  voor maximum 6 maanden (inclusief de transporttijd naar het laboratorium)

Stap 5:
Breng de swabs naar Laboratorium ECCA en ontvang jouw analyseresultaten