fbpx

Drinkwaterrichtlijn omgezet in nationale wetgeving

Drinkwaterrichtlijn omgezet in nationale wetgeving

Als betrokken labo volgden we de afgelopen maanden nauwgezet alle ontwikkelingen rond de Europese drinkwaterrichtlijn (2020/2184). De omzetting van de richtlijn in nationaal recht liet een tijdje op zich wachten, maar werd begin februari afgerond (KB 4 februari 2024). We geven je hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Nieuwe parameters

De nieuw toegevoegde parameters zijn

  • Bisfenol A
  • PFAS totaal
  • De som van PFAS
  • Uraan

Eventueel bijkomend gaat het om

  • Chloraat en chloriet (indien deze desinfectiemethode, bv. chloordioxide, wordt gebruikt)
  • Gehalogeneerde azijnzuren (indien er desinfectiemethodes die HAA’s kunnen voortbrengen worden gebruikt)
  • Microcystine-LR (enkel in geval van potentiële bloei in bronwater)

Het is op dit moment nog niet verplicht deze nieuwe parameters te monitoren. Analyses voor chloraat, chloriet en de som van PFAS zijn verplicht vanaf 12 juli 2024. Voor bisfenol A, gehalogeneerde azijnzuren, microcystine-LR, PFAS totaal en uraan geldt de verplichting vanaf 12 januari 2026.

Gewijzigde normen voor bestaande parameters

Voor een aantal bestaande parameters werden nieuwe waarden gedefinieerd. Het gaat om de parameterwaarden voor antimoon, boor, seleen, chroom en lood.

Wijziging minimumfrequenties

De frequenties voor dagverbruiken > 100m³ blijven ongewijzigd. Voor lagere dagverbruiken werden onderstaande aanpassingen doorgevoerd.

(*) lidstaat mag frequentie verlagen, voorwaarde : parameters ten minste eenmaal om de 4 jaar gecontroleerd
(**) lidstaat mag frequentie verlagen, voorwaarde : parameters ten minste eenmaal om de 2 jaar gecontroleerd

Behandeld leidingwater afkomstig van openbaar netwerk

Er worden geen wijzigingen verwacht van de bestaande versoepeling van behandeld leidingwater, maar er is tot op heden nog geen nieuwe omzendbrief van het FAVV die dit bevestigd. De beperkte analysepakketten blijven voorlopig dus behouden.

 

Wil je de frequentie bepalen? Hiervoor tel je de frequentie voor groep A en B bij elkaar op.

Onze analysepakketten

We geven je nog een overzicht van wat er standaard in onze analysepakketten van 2024 zit bij een aanvraag voor Groep A of B. Bijkomende parameters kunnen natuurlijk altijd worden toegevoegd.

Aan de slag?

Heb je nog bijkomende vragen hierover,
aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.