fbpx

Onze aanpak

van monstername tot praktisch advies

ECCA is more than a lab. Onze adviseurs begeleiden je doorheen elke stap van het proces: wij helpen of adviseren je bij de monstername, voeren de analyse minutieus uit en vertalen de resultaten ten slotte naar een praktisch advies. Met die aanbevelingen verbeter je jouw proces en verhoog je de kwaliteit van jouw producten.

 

monstername

 
Laboratorium registratie

registratie


laboratorium verdelingstalen

verdeling van stalen naar afdelingen

analyse
(per afdeling)

laboratorium valideren

bundelen en valideren van resultaat

advies

Stap 1: monstername

Een analyse is pas relevant als het monster correct genomen is. Je kan zelf een monster nemen of de monstername door onze experts laten uitvoeren:

Zelf een monster nemen

Neem je zelf een monster, maar wil je graag meer weten over het ideale monstervolume? Of over de manier waarop je de monsters in de beste omstandigheden aan ECCA bezorgt? Vraag onze experts naar de beste aanpak. 

 

Vervolgens kan je het monster zelf naar ECCA sturen of een pick-up aanvragen.

Een monster laten nemen door onze experts

Als je een monstername aanvraagt verzamelen we meteen alle noodzakelijke informatie over het analysedoel. Op basis daarvan voorzien wij de juiste monsternametools, recipiënten, swabs en staallabeling. Dankzij die grondige voorbereiding verloopt de monstername achteraf correct en efficiënt. 

Samen bepalen we het geschikte moment.

Op de afgesproken datum melden we ons bij jouw bedrijf, om ter plaatse (onder begeleiding) een monster te nemen volgens de afgesproken en geldende kwaliteitsprocedures. We registreren alle handelingen in een monsternameformulier, inclusief foto’s (als jouw bedrijfspolicy dat toelaat).

 

Bij een terugkerende opdracht kunnen we — met jouw akkoord — de monsternames ook zonder plaatsbegeleiding uitvoeren. Via onze (online) monsternamedocumenten kan je onze voortgang in real-time volgen en traceren. Zo bespaar je tijd omdat je niet naar alle meetpunten moet, terwijl je toch in contact blijft.

De kracht van een jaarplanning

Laat je regelmatig monsternames of pick-ups doen? Dan is het zinvol om een jaarplanning uit te werken:

Dankzij deze opvolging gebeuren jouw monsternames of pick-ups altijd op tijd, zonder dat je je daar zelf nog het hoofd over moet breken. Op deze manier bespaar je tijd en energie.

Stap 2: analyse

Eens het monster bij ECCA arriveert, verloopt de analyse volgens een vast stramien:

  • We registreren het monster op basis van de informatie op jouw aanvraagformulier (jouw monster krijgt een barcode voor interne traceerbaarheid)
  • Afhankelijk van de vraag gaat het monster meteen naar de afdeling microbiologie*** of naar de voorbereiding (afval- of drinkwater in juiste de conservering plaatsen, monster homogeniseren, asbeststaal prepareren)
  • Vanuit de voorbereiding vertrekken de juiste staalporties naar de specifieke afdelingen (Voeding, Microbiologie, Organische chemie en Anorganische chemie). Behalve voor asbest, daar vertrekt het staal in zijn geheel naar de asbest-afdeling
  • In de verschillende afdelingen voeren de laboranten analyses uit op basis van hun werklijsten. Na afloop rapporteren ze over deze analyse (die rapportage kan je online in real-time volgen).
  • Customer service brengt de resultaten uit alle afdelingen samen en valideert het eindresultaat

*** Voor microbiologisch onderzoek is geen extra voorbereiding nodig, want er bestaat geen steriele manier om een staal te homogeniseren (lees: te vermalen). Daarom analyseren laboranten een onbewerkt staal (kan al vanaf 10 of 25 gram) dat representatief is voor de samenstelling van het onderzochte product.

 

Stap 3: advies

Na de definitieve controle bezorgt customer service het rapport aan jou. Onze adviseurs delen niet droogweg de resultaten mee: ze koppelen er praktische aanbevelingen aan en blijven naderhand bereikbaar voor extra toelichting of vragen.

 

Die adviserende rol zit ingebakken in ons DNA. Hoe snel we onze analyses uitvoeren en hoe uitgebreid ons advies is, dat bepaal je zelf: in overleg kunnen we jouw gewenste servicepakket samenstellen.

Volg het proces in real time online

Via ons online Qlab-systeem en de data-analyse-module kan je doorheen het hele proces de voortgang volgen. Daarmee zie je de trends in de onderzochte kwaliteit zichzelf in real-time aftekenen. Zo kan je nog sneller met de resultaten van het onderzoek aan de slag. Met Qlab heb je ook een gebruiksvriendelijke oplossing om de controle op interne normen op te volgen.

 

Wil je meer weten over onze aanpak