fbpx

Samen met Eurofins ECCA naar een ecologisch veilige toekomst

Sinds 15 januari 2024 is er een belangrijke verandering in de milieuwetgeving: de nieuwe CMA/4/C is in werking getreden. Deze procedure, gebaseerd op de Europese verordening 2017/997, helpt ons te bepalen of een afvalstof ecotoxisch is. Ecotoxisch verwijst naar de potentieel schadelijke effecten van chemicaliën of afvalstoffen op het ecosysteem, inclusief planten, dieren en micro-organismen. Het identificeren van deze eigenschappen is cruciaal voor het beschermen van onze natuurlijke leefomgeving.

Bij Eurofins ECCA nemen we deze taak serieus, bijvoorbeeld met ons recent aangekocht state-of-the-art BioLight Toxy toestel, speciaal ontworpen om de ecotoxiciteit van luminescent bacteria nauwkeurig te beoordelen. (WAC/V/B/004)

Hoe bepalen we ecotoxiciteit?

  1. Limieten en concentraties: De eerste methode gebruikt totaalconcentraties van chemische stoffen in afval om te bepalen of deze ecotoxisch zijn. We gebruiken algemene ondergrenzen en concentratielimieten om snel te identificeren of afvalstoffen schadelijke eigenschappen bezitten.
  2. Aquatische ecotoxtesten: Deze aanpak omvat een set van drie aquatische ecotoxiciteitstests die uitgevoerd worden op een 4x verdunde uitloogfractie van het afval. Onze tests met waterorganismen zoals dewatervlo / pekelkreeftje, zoetwateralg / mariene alg en luminescente bacterie helpen ons de acute toxiciteit in aquatische omgevingen te beoordelen.
  3. Uitgeloogde concentraties: Dit is een alternatieve methode die de uitloogbaarheid van gevaarlijke stoffen in water test, waardoor alleen de biobeschikbare stoffen die daadwerkelijk een effect hebben op het aquatische milieu worden beoordeeld. Als uitloogbare concentraties bepaalde normen overschrijden, wordt het afval geclassificeerd als HP14 ‘Ecotoxisch’.

Indien de optie van methode 2 wordt gekozen gaan we in het labo een uitloog aanmaken (L/S10) conform EN14735. Vervolgens maken we een verdunning van 25% aan en testen we:

 

Door de introductie van de BioLight Toxy in onze laboratoria, versterkt Eurofins ECCA zijn rol als een leider in milieubescherming en biedt het betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor ecotoxiciteitsevaluatie.

Heb je vragen over onze andere ecotox mogelijkheden? Contacteer ons