fbpx

Hoe veranderde de ‘Listeria monocytogenes’-challengetest?

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe challengetest-procedure voor Listeria monocytogenes van toepassing. Het nieuwe Europese ‘Technical Guidance Document (TGD)’ beschrijft de technische richtlijnen waaraan je moet voldoen om challengetesten correct uit te voeren. Maar wat betekent dat in de dagelijkse praktijk voor een Food Business Operator? Onze specialist microbiologie Alexander De Meyer gidst je door de belangrijkste veranderingen.

Het European Union Reference Laboratory for Listeria Monocytogenes publiceerde in juli 2021 de vierde versie van het zogenaamde Technical Guidance Document. In december 2021 sprak het FAVV de inhoud door met de laboratoria die hiervoor geaccrediteerd zijn. En sinds 1 januari 2022 volgen zij – en wij dus ook – de nieuwe regels.

2. De challengetest voorbereiden

De nieuwe regels leggen veel meer verantwoordelijkheid bij de Food Business Operator (FBO) die de producten aanlevert bij het laboratorium: want hij of zij moet het laboratorium voor de challengetest voldoende productinformatie bezorgen. Dat is nodig om alle factoren die effect kunnen hebben, voldoende in rekening te brengen.

Historische data

Historische datauit voorgaande testen – zijn hierbij belangrijk. Tegelijk is het verplicht om de pH- en de AW-waarde vooraf te kennen. Het is aangeraden om die aan te vullen met andere belangrijke informatie over zoutgehalte (NaCl), microbiologische flora, conserveringsmiddelen

Variabiliteit

Ook de variabiliteit tussen verschillende batches speelt een rol. Om die variabiliteit te meten, verzamel je tijdens het traject telkens 5 waarden in 3 batches. Zo kom je aan 15 waarden per factor. Nadat de FBO een representatief staal aanlevert voor de challengetest, controleren we dat op de standaardwaarden. Daarbij moet het resultaat in het 90% percentiel liggen om de test te kunnen starten.

3. Tijdens de test

De challengetest voor de ‘Listeria monocytogenes’-groei bestaat — net zoals vroeger — uit drie batches of loten. Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe regels voor de meetmomenten en veelvouden. De challengetest gebeurt zo snel mogelijk na productie (standaard binnen maximum twee dagen). Alleen als de FBO kan aangeven dat verschillende batches op dezelfde dag geproduceerd zijn of dat de producten een houdbaarheid van langer dan 6 weken hebben, zijn er afwijkingen mogelijk.

Temperatuurverloop

Om Listeriagroei in levensmiddelen te voorspellen, verlaagde Europa de temperatuur in de consumentenfase van 12°C naar 10°C. Maar in België blijft die temperatuur op 9°C. Dus als je voor de Belgische markt produceert, heeft die lagere temperatuur voorrang op het Europese voorschrift. Voor de productie- en retail-fase blijft 7°C gelden.

Aantal testmomenten

In de nieuwe procedure zijn er vijf testmomenten:

  • Begin = T0
  • Eind = TEnd
  • T1, T2 en T3 plan je strategisch in: als uit historische data een verandering blijkt na een pH-wijziging, dan hou je daar best rekening mee. Anders plan je de drie tests evenredig in.

De hoogste waarde van de telling is de basis voor de berekening van het groeipotentieel. Dat kan dus evengoed T2 zijn in plaats van TEnd.

4. Rapportage na de challengetest

ECCA is ‘more than a lab’. Dus rapporteren we na afloop van de challengetest uitvoerig. In het rapport vind je:

  • de berekening van het groeipotentieel
  • de belangrijkste informatie over de testopzet
  • de conclusie

De challengetest is gebaseerd op 3 batches. De conclusie is gebaseerd op de resultaten in het ‘worst case scenario’. In dit scenario is de eindconcentratie het resultaat van de beginconcentratie en het berekende groeipotentieel. De maximale initiële concentratie na de productie bepaal je via de formule: 2 – groeipotentieel.

(Her)bekijk ons webinar over de challengetest

Begin januari 2022 organiseerden we een thematische ECCA-demy over dit brandend actuele thema. Wil je het webinar — inclusief verhelderende praktijkvoorbeelden en extra Q&A – (her)bekijken? Dat kan, door hieronder even jouw gegevens in te vullen en vervolgens op ‘start het webinar’ te klikken: