fbpx

Verlaag je VMM-heffing voor hemelwater

Op jouw recyclagepark produceer je – onbewust – vervuild afvalwater. Want als het regent, spoelt er van alles mee van tussen de containers. Voor VMM is dat voldoende om je een VMM-heffing te sturen. Want iedereen die vervuild water loost, betaalt daarvoor. Gelukkig kan je deze heffing verlagen via een meetcampagne.

Zelf een monster nemen

De VMM berekent die jaarlijkse heffing op basis van de gemiddelde vuilvracht en het aantal geloosde m³. Daarbij heb je twee opties:
  • Betaal het forfaitaire bedrag dat de VMM je voorstelt
  • Doe een jaarlijkse meetcampagne en vraag een herberekening van de heffing op je gemeten vuilvracht
Omdat de vuilvracht op jouw recyclagepark zo goed als zeker een stuk lager uitvalt dan het gemiddelde, betaal je dankzij een meetcampagne minder heffing.
vmm-heffing

Ja, ik vraag een meetcampagne aan

Bezorg ons jouw gegevens en we nemen contact op om de details van jouw meetcampagne samen te bespreken:

Lagere VMM-heffing in zes stappen

Een meetcampagne verloopt stapsgewijs:
  1. Een maand vooraf melden wij de officiële meetcampagne aan bij VMM
  2. Een expert komt ter plaatse de situatie inschatten en de beste opstelling bepalen
  3. In overleg plannen we de beste periode, want de meting gebeurt uitsluitend op regenachtige dagen
  4. We plaatsen een meetkast met apparatuur, die de waterkwaliteit in de centrale verzamelput onderzoekt (door geregeld deelstalen te nemen)
  5. Met de resultaten van de driedaagse meetcampagne maken we een inschatting van het heffingsbedrag voor het volgende jaar
  6. Met onze meetgegevens vraag je VMM om je forfaitaire heffing te herberekenen waardoor je minder betaalt