fbpx

Listeria monocytogenes-challengetest

Aanpassingen vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe challengetest-procedure voor Listeria monocytogenes van toepassing. Maar wat betekent het nieuwe Europese ‘Technical Guidance Document (TGD)’ in de praktijk van de Food Business Operator (FBO)? En wat moet je doen om aan die nieuwe richtlijnen te voldoen? Focus daarvoor op drie veranderingen.

Verandering 1: productkennis

Vanaf nu moet de FBO het laboratorium voor de challengetest voldoende productinformatie bezorgen. Dat is nodig om alle factoren die effect kunnen hebben, voldoende in rekening te brengen. Daarvoor moet je de challengetest met voldoende productkennis voorbereiden, met respect voor de variabiliteit tussen verschillende batches en de historische data uit voorgaande testen.

Verandering 2: meetmomenten

Vroeger verliepen de challengetesten voor de ‘Listeria monocytogenes’-groei door drie batches in drievoud op begin en einde te analyseren. Vanaf 1 januari 2022 zijn de drie batches nog altijd verplicht, maar de meetmomenten en veelvouden zijn gewijzigd.

Verandering 3: bewaartemperatuur

Om listeriagroei in levensmiddelen te voorspellen, haalt Europa nu 10°C aan in de consumentenfase. Vroeger was dat 12°C. Maar in België blijft die temperatuur op 9°C. Dus als je voor de Belgische markt produceert, heeft die lagere temperatuur voorrang op het Europese voorschrift.

Uiteraard is het verhaal veel genuanceerder dan die drie algemene krijtlijnen. Tijdens de presentatie bezorgen we je een overzicht van de nieuwe voorschriften.

Schrijf je in voor de online opleiding op donderdag 6 januari om 10 uur

Onze experts geven je in 45 minuten de belangrijkste aandachtspunten mee. Reserveer daarom een geschikt moment. Nadat we jouw gegevens hebben ontvangen, ontvang je een mail met de URL om op 6 januari in te loggen voor de online presentatie.